Tuyển dụng
Cần tuyển nhân viên lái xe
Công ty Trí tín cần tuyển vị trí lái xe như sau:
Tuyển công nhân may
Công ty TNHH TM XNK Trí Tín cần tuyển công nhân may như sau:
Tuyển nhân viên kinh doanh marketing
Công ty TNHH TM XNK Trí Tín cần tuyển các vị trí marketing như sau: